Circuit Dijon-Prenois Info

France-Dijon-Prenois-Race-Track
Address: Circuit Dijon, 21370 Prenois, France
Email: accueil@circuit-dijon-prenois.com
Phone Number: +33 3 80 35 32 22

Hotels near Circuit Dijon-Prenois

Booking.com

Circuit Dijon-Prenois History

June 4, 1972- First round with the European Prototypes Championship. April 15 , 1973 : First 1000 kilometers from Dijon.
Henri Pescarolo and Gérard Larrousse won with their Matra MS670B-Simca.